เสียงธรรมคำสอนหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
 

01-สมาธิเบื้องต้น.mp3
02-คุณค่าของสมาธิ.mp3
03-อุบายวิธีสมถะ-วิปัสสนา.mp3
04-การปูพื่นฐานของสมาธิ.mp3
05-สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน.mp3
06-การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน.mp3
07-การกำกับญาณ8.mp3
08-ญาณวิปัสสนาอันละเอียด.mp3
09-อมฤทตธรรม.mp3
10-สมาธิเข้าสู่ภวังค์-วิปัสสนา.mp3
11-ประโยชน์ของสมาธิ.mp3
12-สมาธิขั้นสุดยอด.mp3
13-การบรรลุผลสมาธิ-คุณค่าของชีวิต.mp3
14-เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต.mp3
15-บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล-สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์.mp3
16-การพิจารณากายให้จิตสงบ-ทางสายกลางที่ตรัสรู้.mp3
17-วิธีฝึกจิตให้มีพลัง02.mp3
17-วิธีฝึกจิตให้มีพลัง.mp3
18-สมาธิพยุงจิตให้แก่กล้า.mp3
19-ทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์.mp3
20-บำเพ็ญวิปัสสนาให้พ้นทุกข์.mp3
21-เรื่องที่พึ่งมีแก่นสารสุดยอด-ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น.mp3
22-พิจารณาอศุภะละจนหลุดพ้น.mp3
23-ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง.mp3
24-เรื่องประวัติพระมหาเจดีย์.mp3
25-การดำเนินชีวิตทางสายกลาง.mp3
26-สมาธิทำให้จิตมีพลัง.mp3
27-การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส.mp3
28-จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง-มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์02.mp3
28-จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง-มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์.mp3
29-ความสำเร็จของผลบุญ.mp3
30-ปฎิจมฺปปบาท.mp3
31-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา.mp3
32-ภวังค์ปฎิสนธิจิต.mp3
33-สมาธิแก้ความเครียด.mp3
34-สมาธิวิสุทธิ.mp3
35-เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8.mp3
36-ประวัติของพระพุทธเจ้า.mp3
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้นะคะ
 
 
และมีเสียงธรรมหลวงพ่อวิริยังค์ในยูทูปด้วยนะคะ ที่ลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
 
 
 
 


ชมรมแผ่เมตตา

Camfrog : DhammaNirvana     Website     Youtube     Facebook      Twitter     Google Groups
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet