บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

 

แยกแยะให้เห็นว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้เอาไปบอกให้คนและผีให้เข้าใจเพื่อให้ระลึกถึงบุญทีเคยทำไว้


1.ทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการบริจาคทาน

 เคยสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาวัด ห้องน้ำวัด กุฎี เมรุ สร้างหอระฆัง ซื้อระฆัง กลอง ฆ้อง หอฉัน สร้างพระพุทธรูป ปิดทองพระพุทธรูป สร้างพระธาตุเจดีย์ ถวายสังฆทาน ผ้าไตร จีวร ยารักษาโรค ของใช้ของพระภิกษุสงฆ์

 ร่วมสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างสถานที่พักพิงให้ผู้ยากไร้ สร้างห้องสมุด สร้างศาลาให้คนพัก สร้างสระน้ำไว้ให้คนได้อาบได้ชื่นชม สร้างสวนดอกไม้ให้คนได้ชื่นชมให้คนได้เดินเล่น
 บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย บริจาคเสื้อผ้าให้ผู้คนที่ขาดแคลน ให้อาหารเด็กพิการ ให้ทานคนชรา

 

2.สีลมัย บุญที่สำเร็จด้วยการรักษาศีล

  การรักษาศีลห้า การรักษาศีลแปด การรักษาศีลอุโบสถ การบวชพระ การบวชเณร การบวชชี การบวชเนกขัมมะ

 

3.ภาวนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

 การเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ

 การสวดมนต์ กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ

 

4.อปจายนมัย บุญที่สำเร็จด้วยการแสดงตนเป็นคนอ่อนน้อม

 การกราบพระ การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์
 การแสดงความเคารพกับผู้ใหญ่

 

5.เวยยาวัจจมัย บุญที่สำเร็จด้วยการขวานขวายช่วยในกิจการที่ชอบ

 การประเคนของพระ การอุปัฏฐากรับใช้พระสงฆ์ การกวาดลานวัด การทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดโบสถ์ ศาลา วิหาร การล้างถ้วยชามที่วัด พาเพื่อนเที่ยวชมวัด พาคนแก่ข้ามถนน อ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆฟัง ขนขวายช่วยงานต่างๆในวัด  

 

6.ปัตติทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ

 การอุทิศบุญ การกรวดน้ำ การแผ่เมตตา การบอกกล่าวเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมยินดี

 

7.ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ

 การร่วมยินดีกับการที่คนอื่นทำบุญก็ร่วมยินดีไปกับเขาด้วย ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็รู้สึกยินดีปลาบปลื้มไปกับเขาด้วย

 


8.ธัมมสวนมัย บุญที่สำเร็จด้วยการฟังพระสัทธรรม
 

 การสนทนาธรรม การร่วมฟังธรรม พูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมให้เพื่อนๆฟัง อ่านนิทานธรรมให้เพื่อนๆฟัง

 


9.ธัมมเทสนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา
 

 การบอกกล่าวเรื่องดีๆ การเล่าเรื่องศีล เรื่องทาน เรื่องภาวนาให้เพื่อนได้ฟัง

 การแนะนำให้เพื่อนคิดไปในทางที่ดี แนะนำให้ให้ทาน แนะนำให้รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา


 10.ทิฏฐุชุกรรม การกระทำความรู้ความเห็นแห่งตนให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่คัดค้านคำสอนพระพุทธเจ้า
 

 เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถูกต้อง เห็นว่านรกสวรรค์มีจริง กฏแห่งกรรมมีจริง
 เห็นว่าโลกหน้ามีจริง ทำดีได้ดี ไม่มีใครหนีกรรมไปได้

 
 
 
 
 
 

 

Comment

Comment:

Tweet